Toegico

Toegico, voor wie Brussel wil leren kennen

We zijn een vereniging van alle afgestudeerde en nog studerende gidsen en reisleiders van Elishout - Brussel. Maar iedereen die houdt van Brussel kan lid worden. Zo kan je genieten van de voordelen en heb je toegang tot de ledenafdeling van deze site. Ook kan je aan alle activiteiten deelnemen. Als je in familiekring toeristische bezoeken wil begeleiden is dit een goede start.

 

We organiseren :

We organiseren voordrachten en wandelvoordrachten. Deze worden gegeven door kwaliteitsvolle interne of externe medewerkers.

Excursies in binnen- en buitenland staan eveneens op de agenda. Deze uitstappen worden ruim op voorhand meegedeeld en zijn niet te vergelijken met de klassieke "city trips".

De jaarlijkse meerdaagse naar het buitenland met gegidste bezoeken is de kers op de taart. Deze uitstap is het hoogtepunt van het werkjaar. Zo brachten we bezoeken aan Lyon, Mulhouse, Napels, Salamanca, Duitsland, ...

We bezoeken tentoonstellingen en musea, steeds begeleid door professionele gidsen. Viermaandelijks is er de uitgave van het tijdschrift "Arts Toeristica" met kwaliteitsvolle en actuele artikels.

 

Word nu lid van vzw Toegico of hernieuw uw lidmaatschap

We maken een onderscheid tussen leden die de Ars Toeristica en nieuwsbrieven elektronisch wensen te ontvangen en degenen die alles nog per post willen. Het lidgeld is dus als volgt bepaald:

- lidgeld per persoon: 20 €. Indien enkel elektronische ontvangst Ars Toeristica en Nieuwsbrief slechts 15 €.

- lidgeld per koppel: 30 €. Indien enkel elektronische ontvangst Ars Toeristica en Nieuwsbrief slechts 25 €.

Behalve het ontvangen van de Ars Toeristica en de nieuwsbrieven geniet u, als lid, natuurlijk ook van kortingen bij deelname aan onze activiteiten en ontvangt u een paswoord waarmee u ook toegang krijgt tot het ledengedeelte van onze site.

Toegetreden leden (dwz niet afgestudeerd voor Toeristische Gids of Reisleider Elishout), hebben alle voordelen van de leden maar geen stemrecht in de algemene vergadering. Ze betalen hetzelfde lidgeld

Hier komt de linkerkolom section