Toegico

Brusselse Spruitjes

KMSK: Renovatie en opening Hollandse zalen

Na een 10 jaar durende renovatie en in het kader van het Rembrandtjaar, openen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België de zalen gewijd aan de uitzonderlijke permanente collectie van de Hollandse School.

De heropening van de 10 zalen laat de bezoeker toe vele opmerkelijke meesterwerken uit de Gouden Eeuw te (her-)ontdekken die lange tijd in de reserve bewaard gebleven zijn.

 

Trappeltram van Schuiten

Als sinds enige maanden kunnen de pendelaars in Brussel, op de lijnen 92, 93, 94 en 25 een origineel en mooi versierd tramstel zien. De grafische bekleding van deze tram is het werk van de gebroeders Schuiten: striptekenaar François en utopisch architect Luc ontfermden zich over de grafische bekleding van het MIVB-toestel.

Deze tram werd, n.a.v. de 150ste verjaardag van de tram, gemetamorfoseerd tot een aan de stadsruimte gewijde, rijdend kunstwerk.

De Trappeltram stelt een duizendpoot voor, die aan de ene zijde biologisch wordt voorgesteld en aan de andere kant van het tramstel eerder mechanisch. Als de tram rijdt, lijkt het alsof de pootjes van de duizendpoot 'trappelen'.

 

Archeologische vondsten op site Parking 58

Bij de afbraak van de oude parking 58 zijn nadat eerst overblijfselen van de 19de-eeuwse centrale hallen blootgelegd waren, nu ook restanten van de middeleeuwse haven teruggevonden: zo werden er o.a. kaaien blootgelegd, ondersteund door houten balken en steen. Ook werden er 14de-en 15de eeuwse voorwerpen gevonden zoals bvb. een schoen, een kanonbal, een mondharp, schijven van een damspel en als meest opmerkelijk object: een visfuik.

Er is zelfs een fragment van een Merovingische mantelspeld gevonden, uit de 2de helft van de 7de eeuw. Dit zou er kunnen op wijzen dat de Gallo-Romeinen en de Franken al gebruik maakten van de Zenne voor het drijven van handel.