<

James Ensor, inspired by Brussel

 

Donderdag 2 mei 2024

 

De tentoonstelling 'James Ensor. Inspired by Brussels' is een samenwerking van KBR en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel. De bezoeker ontdekt hoe Brussel Ensors eigenzinnige en kenmerkende beeldtaal mee heeft gevormd. De samenwerking is terecht: beide publieke instellingen waren de eerste die in 1892 en 1895 al werken van Ensor aankochten.

 

We zien een twintigtal schilderijen, 30 tekeningen, etsen en prenten. Uniek is ook dat verschillende creaties van Ensor met de ontwerptekeningen en drukvormen uit de collectie van de KBR herenigd zijn. De expo belicht o.a. de academietijd van Ensor, vriendschapsbanden voor het leven en zijn lidmaatschap van de 'XX'.

 

De expo wordt drukbezocht. We bezoeken de expo twee keer, in kleine groepjes (max. 12 personen.).

 

Praktische info

Samenkomst in de hall van KBR, bij de hoofdingang, Kunstberg 28, te 11.10 uur.


Start van het begeleid bezoek te 11.30 uur.


Museumpashouders en eigenaars van een icomkaart halen zelf hun gratis toegangskaart aan de balie van KBR.


Gids: Toegicolid Josiane Vanderelst


Deelnameprijs: Toegicoleden zonder museumpas of Icomkaart: 19 € per persoon – Niet Toegico-leden, zonder museumpas of Icomkaart: 22€.

 

Houders van museumpas en Icomkaart: 10€ voor leden, 13€ voor niet-leden.


Te betalen op rekening nr: BE75-4292-1239-5151 van Toegico vzw
Vermelding 'Ensor, KBR'

 

 

Tentoonstelling: James Ensor, Maestro

 

Donderdag 2 mei 2024 (Ensor Maestro 2) en dinsdag 4 juni 2024 (Ensor Maestro 3)

 

Ensor is meer dan een schilder en een tekenaar. Hij was ook een begaafde schrijver, een gevierd spreker, schrijver, muziekliefhebber, muzikant en zelfs componist. Je ontdekt er 100 werken, van zijn jeugdperiode tot zijn laatste creaties. Vele werken komen uit privéverzamelingen of kunstgalerijen.

 

De expo is een mooie aanvulling van de tentoonstelling in de KBR. Speciale aandacht gaat uit naar Ensors grafiek, voorbereidende tekeningen, zijn maatschappelijk engagement en ironie en zijn passie voor muziek.

 

In 1906 krijgt Ensor van het echtpaar Emma en Albin Lambotte een harmonium. Hij zal zes jaar werken aan een zesdelig stuk, 'la Gamme d'Amour', een ballet– of pantominestuk, waarvoor hij alles heeft bedacht. Dit werk kan dus als een 'Gesamtkunstwerk' aanzien worden.

 

In Bozar worden niet alleen de partituur, de kostuumtekeningen en de decorontwerpen getoond maar kan men ook het muziekstuk beluisteren.

 

We zien ook een tapijt dat in 2010 geweven werd en een kopie is van het beroemde werk 'de Intrede van Christus in Brussel'.

 

Een deel van de ticketopbrengst is voor 'Kom op tegen kanker'

 

Praktische info:


Samenkomst in de Hortahall of beeldenzaal, Ravensteinstraat 23 . Telkens een kwartier eerder, voor het bezoek.

Op 2 mei te 14.45 en op 11 juni te 10.45 uur. De rondleidingen starten op 2 mei te 15 uur en op
11 juni te 11 uur.

 

Wegens de zeer grote interesse vraagt Bozar aan Museumpashouders en eigenaars van een icomkaart de ticketten via de website van Bozar te bestellen, of deze eerder (liefst enkele dagen voor het bezoek) te gaan afhalen.

 

Deelnameprijs: Toegicoleden zonder museumpas of Icomkaart: 23 € per persoon. Niet Toegicoleden, zonder museumpas of Icomkaart: 26 euro per persoon.

 

Houders van museumpas en Icomkaart: 10€ voor leden, 13€ voor niet-leden.

 

Te betalen op rekening nr: BE75-4292-1239-5151 van Toegico vzw –Vermelding
Ensor, Maestro nr 2 of Ensor Maestro nr 3.-

Gids: Toegicolid en Bozargidse Machteld de Schrijver

 

 

Histoire de ne pas rire. De Belgische surrealisten.

 

Zaterdag 4 mei 2024 en dinsdag 4 juni 2024

 

Bozar viert 100 jaar surrealisme met een tentoonstelling rond de beroemde avant-gardestroming in België In 1924 werden zowel in Parijs als in Brussel surrealistenmet tijdschriften uitgegeven. Bij ons duurde het surrealisme meer dan 60 jaar.

 

In 'Histoire de ne pas rire' gaat de aandacht uit naar de 2 Belgische groepen, de internationale contacten, de politiek-historische achtergrond en 3 belangrijke vrouwelijke kunstenaars. Met werk van o.a. Paul Nougé, René Magritte, Marcel Mariën, Rachel Baes, Paul Delvaux, Max Ernst, Yves Tanguy, Salvador Dalí, Giorgio De Chirico en vele anderen.

 

De tentonostelling kent zo'n succès, dat er tot in juni geen groepen meer worden toegelaten. We kregen nog 1 toelating voor een begeleid bezoek op een weekenddag, op zaterdag 4 mei. .De deelnemersgroep wordt door de grote opkomst beperkt tot 10 personen.

 

Praktische info:

Samenkomst in de Hortahall van Bozar, op zaterdag 4 mei en op dinsdag 11 juni te 13u45.

Start van het begeleid bezoek te 14.00 uur.

Gids: Machteld de Schrijver

 

Wegens de zeer grote interesse vraagt Bozar aan Museumpashouders en eigenaars van een icomkaart de ticketten via de website van Bozar te bestellen, of deze eerder (liefst enkele dagen voor het bezoek) te gaan afhalen.

 

Toegicoleden zonder museumpas of Icomkaart: 23 € per persoon.

Niet Toegico-leden, zonder museumpas of Icomkaart: 26 euro per persoon.

Houders van museumpas en Icomkaart: 10€ voor leden, 13€ voor niet-leden.

 

Te betalen op rekening nr: BE75-4292-1239-5151 van Toegico vzw—Vermelding 'Surrealisme'

 

 

Wandelzoektocht Sint-Agatha-Berchem

 

Gedurende de zomerperiode 2024

 

Dit jaar organiseert Toegico opnieuw een wandelzoektocht in Brussel en meer bepaald in de rustige, gezellige en groene gemeente Sint-Agatha-Berchem. Deze zoektocht ((iets meer dan 6km) loopt – om iedereen de kans te geven er aan deel te nemen – meer dan 2 maanden lang, nl. van half juli tot eind september.

Meer info hierover volgt in de volgende nieuwsbrief van begin juli 2024.

 

 

 

Meerdaagse naar Nederland

 

Verschoven naar einde september

 

We gaan dit jaar naar Noord-Holland, Gelderland en de IJssel regio. De reis staat in het teken van de Hanze, van architectuur, van kunst en van natuurschoon. We bezoeken op de eerste dag gedurende de namiddag het mooie paleis

 

'Het Loo' en de vermaarde paleistuinen, bij Apeldoorn. Het paleis uit de 17de eeuw werd tot 1975 door de Nederlandse Koninklijke Familie bewoond en werd na restauratie, renovatie en verbouwingswerken als Nationaal Museum opengesteld. Een van de recente exposities belicht er 350 jaar Oranjes.

 

Er wordt tijdens de reis ook aan een kleine wandeling door het natuurpark de Hoge Veluwe met de mooie heide en het eveneens beroemde radiozendstation 'Radio Kootwijk' gedacht.

 

De volgende dag verkennen we grondig de sympathieke Hanzestad Zwolle, niet alleen rijk aan oude gebouwen en musea maar ook één der groenste steden van Nederland. In Zwolle brengen we o.a. een bezoek aan 'het Museum de Fundatie' en het 'Vrouwenhuis'. Dit 'Hofje' aan de Melkmarkt, uit de 17de eeuw, werd door de vermogende Aleida Greve via haar testament voorbestemd tot woonhuis voor alleenstaande en oude dames. Het bleef tot 1985 deze functie behouden. Nadien volgende renovaties en de bescherming. Nu zijn verschillende kamers vermeld op de nationale toonbeeldenlijst van interieurensembles en verblijven er op de bovenverdieping studenten.

 

We bezoeken ook het Hanzestadje Hattem, waar tal van beelden te bewonderen zijn en het Anton Pieckmuseum. Tenslotte keren we na een wandeling door Bronkhorst, de kleinste stad van Nederland, naar huis terug.

 

Het reisvoorschot bedraagt 250 euro.

Te betalen op rekening nr: BE75-4292-1239-5151 van Toegico vzw - Vermelding: Toegicoreis 2024.