Histoire de ne pas rire. De Belgische surrealisten.

 

Dinsdag 4 juni 2024

 

Bozar viert 100 jaar surrealisme met een tentoonstelling rond de beroemde avant-gardestroming in België In 1924 werden zowel in Parijs als in Brussel surrealistenmet tijdschriften uitgegeven. Bij ons duurde het surrealisme meer dan 60 jaar.

 

In 'Histoire de ne pas rire' gaat de aandacht uit naar de 2 Belgische groepen, de internationale contacten, de politiek-historische achtergrond en 3 belangrijke vrouwelijke kunstenaars. Met werk van o.a. Paul Nougé, René Magritte, Marcel Mariën, Rachel Baes, Paul Delvaux, Max Ernst, Yves Tanguy, Salvador Dalí, Giorgio De Chirico en vele anderen.

 

De tentonostelling kent zo'n succès, dat er tot in juni geen groepen meer worden toegelaten. We kregen nog 1 toelating voor een begeleid bezoek op een weekenddag, op zaterdag 4 mei. .De deelnemersgroep wordt door de grote opkomst beperkt tot 10 personen.

 

Praktische info:

Samenkomst in de Hortahall van Bozar op dinsdag 4 juni te 13u45.

Start van het begeleid bezoek te 14.00 uur.

Gids: Machteld de Schrijver

 

Wegens de zeer grote interesse vraagt Bozar aan Museumpashouders en eigenaars van een icomkaart de ticketten via de website van Bozar te bestellen, of deze eerder (liefst enkele dagen voor het bezoek) te gaan afhalen.

 

Toegicoleden zonder museumpas of Icomkaart: 23 € per persoon.

Niet Toegico-leden, zonder museumpas of Icomkaart: 26 euro per persoon.

Houders van museumpas en Icomkaart: 10€ voor leden, 13€ voor niet-leden.

 

Te betalen op rekening nr: BE75-4292-1239-5151 van Toegico vzw—Vermelding 'Surrealisme'

 

NOG 4 PLAATSEN

 

 

Wandelzoektocht Sint-Agatha-Berchem

 

Gedurende de zomerperiode 2024

 

Dit jaar organiseert Toegico opnieuw een wandelzoektocht in Brussel en meer bepaald in de rustige, gezellige en groene gemeente Sint-Agatha-Berchem. Deze zoektocht ((iets meer dan 6km) loopt – om iedereen de kans te geven er aan deel te nemen – meer dan 2 maanden lang, nl. van half juli tot eind september.

Meer info hierover volgt in de volgende nieuwsbrief van begin juli 2024.

 

 

 

Meerdaagse naar Nederland

 

Verschoven naar einde september

 

We gaan dit jaar naar Noord-Holland, Gelderland en de IJssel regio. De reis staat in het teken van de Hanze, van architectuur, van kunst en van natuurschoon. We bezoeken op de eerste dag gedurende de namiddag het mooie paleis

 

'Het Loo' en de vermaarde paleistuinen, bij Apeldoorn. Het paleis uit de 17de eeuw werd tot 1975 door de Nederlandse Koninklijke Familie bewoond en werd na restauratie, renovatie en verbouwingswerken als Nationaal Museum opengesteld. Een van de recente exposities belicht er 350 jaar Oranjes.

 

Er wordt tijdens de reis ook aan een kleine wandeling door het natuurpark de Hoge Veluwe met de mooie heide en het eveneens beroemde radiozendstation 'Radio Kootwijk' gedacht.

 

De volgende dag verkennen we grondig de sympathieke Hanzestad Zwolle, niet alleen rijk aan oude gebouwen en musea maar ook één der groenste steden van Nederland. In Zwolle brengen we o.a. een bezoek aan 'het Museum de Fundatie' en het 'Vrouwenhuis'. Dit 'Hofje' aan de Melkmarkt, uit de 17de eeuw, werd door de vermogende Aleida Greve via haar testament voorbestemd tot woonhuis voor alleenstaande en oude dames. Het bleef tot 1985 deze functie behouden. Nadien volgende renovaties en de bescherming. Nu zijn verschillende kamers vermeld op de nationale toonbeeldenlijst van interieurensembles en verblijven er op de bovenverdieping studenten.

 

We bezoeken ook het Hanzestadje Hattem, waar tal van beelden te bewonderen zijn en het Anton Pieckmuseum. Tenslotte keren we na een wandeling door Bronkhorst, de kleinste stad van Nederland, naar huis terug.

 

Het reisvoorschot bedraagt 250 euro.

Te betalen op rekening nr: BE75-4292-1239-5151 van Toegico vzw - Vermelding: Toegicoreis 2024.