Belgische begraafplaatsen WOI Werelderfgoedlijst

 

Herdenkingssites van WO I op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

 

Tyne Cot, bij Ieper

 

Sinds eind september zijn er 39 begraafplaatsen en herdenkingssites WO I langs het Westelijk front ingeschreven op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het gaat over sites in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk.

 

In Vlaanderen is de herdenking aan de Eerste Wereldoorlog een levende traditie die ondertussen deel uitmaakt van onze identiteit, denk maar aan de Last Post die elke avond aan de Menenpoort in Ieper weerklinkt. Het is enorm belangrijk dat het verhaal van de Eerste Wereldoorlog blijft verteld worden, ook voor de volgende generaties.

 

Ons land heeft op de lijst voornamelijk gebouwen, enkele industriële sites en in mindere mate landschappen. Rond de millenniumwisseling kwamen er kort na elkaar verschillende sites op de lijst. De jongste jaren gaat het vooral om aanvragen die samen met andere landen worden ingediend.

 

Steller: Myriam RENSON

 

Tyne Cot Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog gelegen in het Belgische dorp Passendale. De begraafplaats ligt 2,1 km ten zuidwesten van het dorpscentrum en 1,7 km ten noorden van Zonnebeke. Er liggen meer gesneuvelden begraven dan op elke andere Britse militaire begraafplaats op het Europese vasteland.

 

De site staat sinds 2023 op de Unesco-Werelderfgoedlijst als onderdeel van inschrijving Begraafplaatsen en herdenkingssites van de Eerste Wereldoorlog (Westelijk Front).